Zoek
English
FNWI --- IMAPP Afdeling Sterrenkunde
Radboud Universiteit > Faculteit of NWI > Afdeling Sterrenkunde

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
nl:ska_forum [2010/09/23 06:01]
egebhardt
— (huidige)
Regel 1: Regel 1:
-===== Internationaal SKA Forum 2010 georganiseerd door ASTRON en NWO ===== 
- 
-Op 15 juni werd in Drenthe het derde Internationale SKA Forum gehouden. ​ ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radio Astronomie, en NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, ​ waren de organisatoren van deze bijeenkomst 
- 
-{{nl:​ska2010_big.jpg?​500 |}}                              ​ 
- 
- 
- 
- 
-Het was de eerste keer dat dit Internationale SKA Forum in Europa werd gehouden en het was een unieke gelegenheid om de samenwerking op het gebied van het Square Kilometre Array (SKA) project verder uit te bouwen, zowel binnen Europa als wereldwijd. De keus voor Nederland als gastland voor het Internationaal SKA Forum bevestigt de vooraanstaande positie die ons land inneemt op het gebied van de radio astronomie. 
-  
-Het Internationaal SKA Forum 2010 heeft de vele mogelijkheden benadrukt, die SKA de verschillende sectoren van onze samenleving te bieden heeft. Verder had zij tot doel het draagvlak voor het SKA poject verder uit te bouwen en het project te verzekeren van belangrijke Europese en mondiale financiële steun. ​   
-Aan het forum namen naast Heino Falcke, professor in de radio astronomie aan de Radboud Universiteit,​ zeer prominente gasten deel, zoals Minister van der Hoeven van Economische Zaken en de Australische en Zuid Afrikaanse Ministers van Wetenschap. ​ 
- 
-Op het forum heeft Heino Falcke sterk benadrukt, dat de ervaring in het bouwen en gebruiken van de LOFAR telescoop Nederlandse astronomen in een ideale positie zal plaatsen voor het oogsten van de technologische en wetenschappelijke voordelen waar SKA voor kan zorgen. 'Onze huidige inspanningen voor LOFAR en onze  toekomstige inspanningen voor SKA leveren zeer veelbelovende wetenschappelijke vooruitzichten op voor de twee komende decennia, die wel 'de gouden eeuw van de radio astronomie'​ genoemd mogen worden. De afdeling Sterrenkunde van de Radboud Universiteit wil hierin graag een belangrijke rol spelen',​ aldus Heino Falcke. 
- 
-Over SKA: 
-De zgn. Square Kilometre Array of SKA, is een internationaal netwerk van radio telescopen. De SKA zou de leidende internationale radio telescoop van de 21ste Eeuw moeten worden. Het totale ontvangstgebied zal ca. één vierkante kilometer beslaan, en ze zal 50  maal gevoeliger en 10.000 keer sneller zijn, dan de beste hedendaagse telescopen. ​ 
-Meer dan 70 instituten uit 20 verschillende landen tezamen met industriële partners, nemen deel in de wetenschappelijke en technische ontwikkeling van de de SKA telescoop. Naar verwachting zal begin 2013 gestart worden met de bouw van de telescoop waarvan de kosten begroot zijn op € 1,5 miljard. ​ 
-SKA zal fundamentele,​ nog onbeantwoorde vragen over ons Heelal gaan onderzoeken,​ zoals vragen over hoe de eerste sterren en sterrenstelsels gevormd zijn na de Big Bang, of hoe de sterrenstelsels zich sindsdien ontwikkeld en geëxpandeerd hebben, de rol van magnetisme in de kosmos, de aard van de zwaartekracht en de zoektocht naar buitenaards leven. 
-Meer informatie over SKA is te vinden op: www.skatelescope.org.