Zoek
English
FNWI --- IMAPP Afdeling Sterrenkunde
Radboud Universiteit > Faculteit of NWI > Afdeling Sterrenkunde

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
nl:general:people:schwarz_ulrich [2013/06/25 17:37]
127.0.0.1 external edit
nl:general:people:schwarz_ulrich [2014/08/06 09:52] (huidige)
marjaduifje
Regel 3: Regel 3:
 {{ nl:​general:​people:​img_uschwarz_0554.jpg?​150}} {{ nl:​general:​people:​img_uschwarz_0554.jpg?​150}}
  
-== Functie ==+== Functie ​/ Position ​==
  
 Onderzoeker Onderzoeker
  
-== Adres ==+== Adres / Address ​== 
 + 
 +Afdeling Sterrenkunde / //​Department of Astrophysics//​ \\ 
 +Radboud Universiteit Nijmegen / //Radboud University Nijmegen// \\ 
 +Faculteit Natuurwetenschappen,​ Wiskunde en Informatica / //Faculty of Science// \\ 
 +\\ 
 +Bezoekadres / //Visiting address//:  
 +\\ 
 +Huygensgebouw / //Huygens building//, \\ Heijendaalseweg 135, \\ 6525 AJ Nijmegen, \\  
 +\\ 
 +Postadres / //Postal address//:  
 +\\ 
 +Afdeling Sterrenkunde / //​Department of Astrophysics//​\\ 
 +Postbus / //Postbox// 9010, \\ 
 +6500 GL Nijmegen \\
  
-Afdeling Sterrenkunde \\ 
-Radboud Universiteit Nijmegen \\ 
-Faculteit NWI \\ 
-Bezoekadres:​ Heyendaalseweg 135, 6525 AJ  Nijmegen \\ 
-Postadres: Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen\\ \\ 
-Department of Astrophysics\\ 
-Radboud University Nijmegen\\ 
-P.O. Box 9010\\ 
-6500 GL Nijmegen, The Netherlands\\ 
 Tel:​+31-24-3652823\\ Tel:​+31-24-3652823\\
 Fax: +31-24-3652807\\ Fax: +31-24-3652807\\
 Email: uschwarz@astro.ru.nl Email: uschwarz@astro.ru.nl
  
-== Onderzoek ==+== Onderzoek ​/ Research ​==
  
 [[nl:​research:​]] [[nl:​research:​]]
  
-== Publicaties ==+== Publicaties ​/ Publications ​==
  
 [[ADS>​|Publicaties (ADS)]] [[ADS>​|Publicaties (ADS)]]