Zoek
English
FNWI --- IMAPP Afdeling Sterrenkunde
Radboud Universiteit > Faculteit of NWI > Afdeling Sterrenkunde

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
nl:general:people:salome_dibi [2014/10/08 11:16]
salome
nl:general:people:salome_dibi [2014/11/14 11:45]
marjaduifje
Regel 2: Regel 2:
 {{nl:​general:​people:​salomedibi_small.jpg|}} {{nl:​general:​people:​salomedibi_small.jpg|}}
  
-== Postdoc ​==+== Functie / Position ​== 
 +Postdoc
  
 +== Adres / Address ==
  
 +Afdeling Sterrenkunde / //​Department of Astrophysics//​ \\
 +Radboud Universiteit Nijmegen / //Radboud University Nijmegen// \\
 +Faculteit Natuurwetenschappen,​ Wiskunde en Informatica / //Faculty of Science// \\
 +\\
 +Bezoekadres / //Visiting address//: ​
 +\\
 +Huygensgebouw / //Huygens building//, kamer / //room//: 02.066 \\ Heijendaalseweg 135, \\ 6525 AJ Nijmegen, \\ 
 +\\
 +Postadres / //Postal address//: ​
 +\\
 +Afdeling Sterrenkunde / //​Department of Astrophysics//​\\
 +Postbus///​P.O.box//​ 9010, \\
 +Huispost / //M.S.// 62 \\
 +6500 GL Nijmegen\\ ​
  
-== Adres == +Tel:+31-24-36 52863\\ 
- +Fax: +31-24-36 52807\\ 
-Afdeling Sterrenkunde \\ +Email: s.dibi (at astro.ru.nl)\\ 
-Faculteit NWI \\ +[[http://​salomedibi.com]]\\
-Radboud Universiteit Nijmegen \\ +
-Bezoekadres:​ Heyendaalseweg 135, 6525 AJ Nijmegen \\ +
-Postadres: Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen\\ \\ +
- +
-Locatie: Huygensgebouw\\ +
-Kamer: 02.074\\ +
-Tel: +31 (0)6 39 86 08 97\\ +
-Fax: +31 (0) 24 36 52807\\ +
-E-mail: s.dibi (at astro.ru.nl)\\ +
-website: ​[[http://​salomedibi.com]]+