Search
Nederlands
FNWI --- IMAPP Department of Astrophysics
Radboud University > Faculty of Science > Department of Astrophysics

Heino Falcke

Functie / Position

Hoogleraar Astrodeeltjesfysica en Radioastronomie
Professor of Astroparticle Physics and Radio Astronomy

Adres / Address

Afdeling Sterrenkunde / Department of Astrophysics
Radboud Universiteit Nijmegen / Radboud University Nijmegen
Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica / Faculty of Science

Bezoekadres / Visiting address:
Huygensgebouw / Huygens building, kamer / room: 02.725
Heijendaalseweg 135,
6525 AJ Nijmegen,

Postadres / Postal address:
Afdeling Sterrenkunde / Department of Astrophysics
Postbus / P.O.box 9010,
Huispost / M.S. 62
6500 GL Nijmegen

Tel:024-3652020
Fax: 024-3652807
Email: falcke (at astro.ru.nl)

Publicaties / Publications

Onderzoek / Research

Social media

Homepage

Curriculum Vitae

Heino Falcke (geboren in 1966 te Keulen, Duitsland) studeerde Natuurkunde aan de Universiteiten van Keulen en Bonn. Hij studeerde af met een graad in de Natuurkunde in 1992 en promoveerde twee jaar later, summa cum laude, bij de Universiteit van Bonn. Voordat hij zich aansloot bij de Radboud Universiteit heeft Falcke als onderzoeker bij het Max Planck Instituut voor Radio Astronomie in Bonn gewerkt en bij de University of Maryland, de University of Arizona en het Nederlands Instituut voor Radio Astronomie (ASTRON).

Heino Falcke (born 1966 in Cologne, Germany) studied physics at the universities of Cologne and Bonn. He graduated with a physics diploma in 1992 and received his PhD, summa cum laude, at the University of Bonn two years later. Before joining Radboud university Falcke has worked as a researcher at the Max Planck Institute for Radio Astronomy in Bonn, at the University of Maryland, the University of Arizona and the Netherlands Institute for Radio Astronomy (ASTRON).

Eervolle vermeldingen / Honors

Heino Falcke heeft de Ludwig Biermann Award ontvangen voor ‘beste jonge astronoom’ (2000) van het Astronomische Gesellschaft (AG); de Akademie Preis van de Berlin Brandenburg Academy of Sciences and Humanities (2006); een Visiting Miller Professor Award aan de UC Berkeley (2006); een European Research Council Advanced Investigator Grant (2008) van meer dan 3,5 miljoen euro voor onderzoek met LOFAR en Auger in kosmische straling. In 2011 ontving hij de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap, t.w. de Spinoza prijs voor zijn werk op het gebied van de schaduw van het zwarte gat in het centrum van het Melkwegstelsel alsmede zijn werk met LOFAR op het gebied van astrodeeltjesfysica. In 2013 won hij een ERC Synergy grant van meer dan 14 M€ en in 2014 is hij verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Heino Falcke has received the Ludwig Biermann Award for ‘best young astronomer’ (2000) of the Astronomische Gesellschaft (AG); the Academy Award from the Berlin Brandenburg Academy of Sciences and Humanities (2006); a Visiting Miller Professor Award at UC Berkeley (2006); a European Research Council Advanced Investigator Grant (2008) over 3.5 M€ for work with LOFAR and Auger on cosmic rays. In 2011 he received the highest NL science award, the Spinoza Award for his work on the shadow of the black hole in the Galactic Center and his work with LOFAR on astroparticle physics. In 2013 he won an ERC Synergy grant over 14 M€ and in 2014 he was elected into the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW).

Affiliaties / Affiliations

Prof. Falcke is voorzitter van het bestuur van de International LOFAR Telescope (ILT) en het NL LOFAR voor Astronomie Consortium (NL-LAC). Verder is hij verbonden aan het Nederlands Instituut voor Radio Astronomie (ASTRON), de makers van de grote LOFAR radio telescoop. Bovendien is hij gastonderzoeker aan het Max Planck Institute for Radio Astronomy in Bonn, Duitsland, waar hij betrokken is bij de Square Kilometre Array, een voortzetting van LOFAR wereldwijd. Tevens is hij lid van het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef).

Prof. Falcke is chair of the board of the International LOFAR Telescope (ILT) and of NL LOFAR for Astronomy Consortium (NL-LAC). He is also affiliated with the Netherlands Institute for Radio Astronomy (ASTRON), the builders of the LOFAR giant radio telescope. Moreover, he is a visiting scientist at the Max Planck Institute for Radio Astronomy in Bonn, Germany, where he is involved in the Square Kilometre Array, a continuation of LOFAR on a global scale. He is also member of the National Institute for Subatomic Physics (Nikhef).

2008/09/12 15:49